STRUCTURELE FINANCIËLE MUTATIES

4.1 Regio Zwolle                        Nadeel € 100.000
In 2018 kan uw raad een voorstel verwachten voor het invullen van de diverse budgetten van de Regio Zwolle en het daadkrachtiger maken van het programmabureau.
Er zal moeten worden geïnvesteerd in een versteviging van het bureau van Regio Zwolle en er zullen budgetten voor verkenning en onderzoek worden gecreëerd. Verwachting is dat dit een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 100.000 vraagt. (zie ook hoofdstuk 2, programma 4).
Wens