Onderzoek COELO

COELO, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoekt elk jaar de lokale lasten. Tot en met 2016 werden van elke gemeente de netto woonlasten met rangnummers gepresenteerd. Deze netto woonlasten zijn gedefinieerd als de woonlasten die er zouden zijn als de belastingcapaciteit niet zou worden verevend. De laagste rangnummers hebben de laagste lasten. COELO heeft sinds 2017 een andere presentatie, zie hieronder, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen eigenaar-bewoner en huurder. Het beeld is daardoor meer gedifferentieerd. In 2017 bleek dat de gemeenten Zwolle en Dalfsen, voor zowel eigenaar-bewoner als huurder de goedkoopste gemeenten van Overijssel waren. Voor 2018, blijkt uit onderstaande tabel, dat de gemeente Dalfsen voor eigenaar-bewoner de goedkoopste gemeente is van Overijssel. Voor huurders staat de gemeente Dalfsen op een derde plaats, na de gemeenten Losser en Tubbergen.

Woonlasten gemeenten Overijssel


Bron: Atlas van de lokale lasten 2017, COELO