Meerjarenperspectief na Perspectiefnota 2019-2022

STRUCTUREEL

(bedragen in euro's; - = nadeel)

2019

2020

2021

2022

Structureel saldo Programmabegroting 2018-2021

129.500

240.500

249.500

249.500

Notitie septembercirculaire 2017

1.000

-14.000

-30.000

-30.000

Saldo programmabegroting 2018-2021 incl septembercirculaire

130.500

226.500

219.500

219.500

Begrotingswijzigingen tot apr. met gevolg voor resultaat

-5.600

-5.600

-85.600

-85.600

Perspectiefnota financiële afwijkingen :

Structurele mutaties voor 2019-2022

-803.000

-820.000

-823.000

-826.000

Investeringsplan 2019-2022

Actualisatie jaarschijf 2018 - Afschrijvingen

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Investeringsplan 2019-2022

0

-41.000

-1.000

-1.000

Structureel Saldo perspectiefnota 2019-2022

-681.100

-643.100

-693.100

-696.100

INCIDENTEEL

(bedragen in euro's; - = nadeel)

2019

2020

2021

2022

Incidenteel saldo Programmabegroting 2018-2021

-221.000

-170.500

-29.000

-44.000

Saldo programmabegroting 2018-2021

-221.000

-170.500

-29.000

-44.000

Perspectiefnota financiële afwijkingen :

Incidentele mutaties voor 2019-2022

-305.000

-245.000

-339.000

-258.000

Incidenteel Saldo perspectiefnota 2019-2022

-526.000

-415.500

-368.000

-302.000

TOTAAL STRUCTUREEL EN INCIDENTEEL

(bedragen in euro's; - = nadeel)

2019

2020

2021

2022

Structureel Saldo perspectiefnota 2019-2022

-681.100

-643.100

-693.100

-696.100

Incidenteel Saldo perspectiefnota 2019-2022

-526.000

-415.500

-368.000

-302.000

Saldo Perspectiefnota 2019-2022

-1.207.100

-1.058.600

-1.061.100

-998.100

Effecten maart/meicirculaire 2018 en gevolgen voor het saldo van de Perpectiefnota

2019

2020

2021

2022

Saldo Perspectiefnota 2019-2022

-1.207.100

-1.058.600

-1.061.100

-998.100

Totaal effect maartcirculaire

1.046.000

1.921.000

2.606.000

3.466.000

Totaal effect meicirculaire

Saldo Perspectiefnota incl. maart-meicirculaire

-161.100

862.400

1.544.900

2.467.900

Inzet reeds opgenomen stelposten begroting 2018-2021

2019

2020

2021

2022

Saldo Perspectiefnota incl. maart-meicirculaire

-161.100

862.400

1.544.900

2.467.900

Stelpost loonprijscompensatie

213.500

343.000

593.000

733.000

Stelpost tegenvallend accres

190.000

140.000

170.000

200.000

Saldo Perspectiefnota met inzet stelposten

242.400

1.345.400

2.307.900

3.400.900

KNELPUNTEN en Wensen

2019

2020

2021

2022

Saldo Perspectiefnota met inzet stelposten

242.400

1.345.400

2.307.900

3.400.900

Sociaal domein

-1.210.000

-1.216.000

-1.049.000

-973.000

Personeel en automatisering overdrachtsdocument

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Structurele mutaties voor 2019-2022 Wens

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Incidentele mutaties voor 2019-2022 Wens

-168.000

-35.000

0

0

Saldo PPN INCLUSIEF SD, Personeel/automatisering, Wens S/I

-2.235.600

-1.005.600

158.900

1.327.900